Cara Memasang Bio Septic Tank dengan Baik dan Ideal

Apa Itu Septic Tank? Septic Tank atau bak septik adalah suatu kolam atau bak bersekat-sekat sehingga terbagi-bagi dalam beberapa ruang, biasanya terdapat di bawah tanah. Tangki septik merupakan tempat pembuangan yang dibuat untuk mengurai limbah toilet. Tangki ini dibuat dengan bahan yang kedap air sehingga air dalam tangki septik tidak dapat langsung meresap ke tanah. Baca: …

Read moreCara Memasang Bio Septic Tank dengan Baik dan Ideal